Hľadaný výraz: 2Krn 24,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Ale Jojada zostarel a zomrel v plnom veku. Keď zomrel, mal stotridsať rokov.

1

mail   print   facebook   twitter