Hľadaný výraz: 2Krn 2,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 A Šalamún poslal týrskemu kráľovi Hiramovi odkaz: „Ako si urobil môjmu otcovi Dávidovi, keď si mu poslal cédre, aby si postavil obytný dom, (tak urob aj mne)!

1

mail   print   facebook   twitter