Hľadaný výraz: 2Krn 2,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Sedemdesiattisíc z nich urobil nosičmi bremien, osemdesiattisíc kamenármi vo vrchoch a tritisícšesťsto dozorcami, aby ľud pracoval.

1

mail   print   facebook   twitter