Hľadaný výraz: 2Krn 11,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Za nimi šli zo všetkých kňazov Izraela tí, čo s oddaným srdcom hľadali Pána, Izraelovho Boha; prichádzali do Jeruzalema obetovať Pánovi, Bohu svojich otcov.

1

mail   print   facebook   twitter