Hľadaný výraz: 2Krn 11,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Sám si ustanovil kňazov pre výšiny, pre capy a teľce, ktoré porobil.

1

mail   print   facebook   twitter