Hľadaný výraz: 2Krn 1,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Ale kovový oltár, ktorý urobil Beseleel, syn Horovho syna Uriho, bol tam, pred Pánovým príbytkom. Ten Šalamún vyhľadal, aj zhromaždenie.

1

mail   print   facebook   twitter