Hľadaný výraz: 2Krn 36,3, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
3 ויסירהו מלך מצרים בירושלם ויענש את הארץ מאה ככר כסף וככר זהב׃

1

mail   print   facebook   twitter