Hľadaný výraz: 2Krn 24,24, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
24 Hoci sýrske vojsko prišlo len s hŕstkou mužov, Hospodin im vydal do rúk veľmi veľké vojsko, pretože opustili Hospodina, Boha svojich otcov. Tak vykonali súd nad Jóášom.

1

mail   print   facebook   twitter