Hľadaný výraz: 2Krn 1,5, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
5 Bronzový oltár, ktorý zhotovil Becaleél, syn Úrího, syna Chúrovho, bol tam pred príbytkom Hospodinovým a Šalamún i zhromaždenie ho vyhľadali.

1

mail   print   facebook   twitter