Hľadaný výraz: 2Krn 1,5, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
5 A oltář měděný, kterýž byl udělal Bezeleel syn Uri, syna Hur, byl tam před stánkem Hospodinovým, kdež hledal ho Šalomoun i všecko to shromáždění.

1

mail   print   facebook   twitter