Hľadaný výraz: 2Krn 1,14, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
14 A Šalamún nashromaždil vozov a jazdcov, takže mal tisíc štyristo vozov a dvanásť tisíc jazdcov, a umiestil ich v mestách vozov a u kráľa v Jeruzaleme.

1

mail   print   facebook   twitter