Hľadaný výraz: 2Krn 1,14, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
14 Šalamún sústredil bojové vozy a jazdcov; mal tisícštyristo vozov a dvanásťtisíc jazdcov. Rozmiestnil ich v mestách pre bojové vozy a u seba v Jeruzaleme.

1

mail   print   facebook   twitter