Hľadaný výraz: 2Krn 1,14, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
14 Šalomoun nashromáždil vozy a jezdecké koně; měl tisíc čtyři sta vozů a dvanáct tisíc jezdeckých koní. Rozmístil je ve městech pro vozbu a u sebe v Jeruzalémě.

1

mail   print   facebook   twitter