Hľadaný výraz: 2Krn 1,14, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
14 Nashromáždil pak Šalomoun vozů a jezdců, a měl tisíc a čtyři sta vozů, a dvanácte tisíc jezdců, kteréž rozsadil do měst vozů, a při králi v Jeruzalémě.

1

mail   print   facebook   twitter