Hľadaný výraz: 2Krn 1,14, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
14 Šalomoun nashromáždil vozy i koně, takže měl 1 400 vozů a 12 000 koní, které umístil do vozových měst i k sobě do Jeruzaléma.

1

mail   print   facebook   twitter