Hľadaný výraz: 2Krn 1,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 I nazhromaždil si Šalamún vozy a jazdcov: mal tisícštyristo vozov a dvanásťtisíc jazdcov. Umiestil ich po vozatajských mestách a pri kráľovi v Jeruzaleme.

1

mail   print   facebook   twitter