Hľadaný výraz: 2Kr 9,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Zahynie celý Achabov dom a vyhubím v Izraeli z Achaba všetko, čo je rodu mužského, otroka i slobodného.

1

mail   print   facebook   twitter