Hľadaný výraz: 2Kr 9,30, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
30 Jehu prišiel do Jezraelu. Keď to počula Jezabel, namaľovala si oči, ozdobila si hlavu a vyzerala von oknom.

1

mail   print   facebook   twitter