Hľadaný výraz: 2Kr 9,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Tak sa sprisahal Jehu, syn Namsiho syna Jozafata, proti Joramovi. Joram však a celý Izrael bránil Ramot v Galaáde proti aramejskému kráľovi Hazaelovi.

1

mail   print   facebook   twitter