Hľadaný výraz: 2Kr 6,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Táto vec rozčuľovala srdce aramejského kráľa. Zvolal svojich sluhov a spýtal sa ich: „Neviete mi povedať, kto nás prezradil izraelskému kráľovi?“

1

mail   print   facebook   twitter