Hľadaný výraz: 2Kr 5,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Odpovedal mu: „Choď v pokoji!“ Keď už odišiel od neho kus cesty,

1

mail   print   facebook   twitter