Hľadaný výraz: 2Kr 3,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Mestá pustošili, na každú úrodnú roľu hodil každý svoj kameň, až bola zahádzaná, všetky vodné pramene zasýpali a každý úrodný strom vyťali, až ostal už iba Kír Charošet, ten však obkolesili prakovníci a dobýjali ho.

1

mail   print   facebook   twitter