Hľadaný výraz: 2Kr 25,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 V piatom mesiaci, na siedmy deň mesiaca - v devätnástom roku kráľa Nabuchodonozora, babylonského kráľa - prišiel do Jeruzalema veliteľ telesnej stráže Nabuzardan, sluha babylonského kráľa.

1

mail   print   facebook   twitter