Hľadaný výraz: 2Kr 25,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 I zajali kráľa a zaviedli ho k babylonskému kráľovi do Rebly a on vyniesol nad ním rozsudok.

1

mail   print   facebook   twitter