Hľadaný výraz: 2Kr 25,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Chaldejské oddiely prenasledovali kráľa a dochytili ho na Jerišskej rovine. Všetky jeho oddiely sa však rozpŕchli od neho.

1

mail   print   facebook   twitter