Hľadaný výraz: 2Kr 25,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Mesto dostalo trhlinu a všetci bojovníci ušli; v noci vytiahli z mesta cestou cez bránu, ktorá bola pri kráľovskej záhrade - hoci Chaldejci obkľučovali mesto -, a dali sa smerom k Arabe.

1

mail   print   facebook   twitter