Hľadaný výraz: 2Kr 25,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 V tridsiatom siedmom roku zajatia júdskeho kráľa Joachina, v dvanástom mesiaci, na dvadsiaty siedmy deň mesiaca babylonský kráľ Evil Merodach v roku svojho nastúpenia omilostil júdskeho kráľa Joachina (a vyviedol ho) zo žalára.

1

mail   print   facebook   twitter