Hľadaný výraz: 2Kr 25,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Keď všetci velitelia so svojím mužstvom počuli, že babylonský kráľ ustanovil Godoliáša, prišli ku Godoliášovi do Masfy. A to: Nataniášov syn Izmael, Kareho syn Johanan, Saraiáš, syn Netofanitu Tanehumeta, a Máchatanov syn Jesoniáš, oni aj ich mužstvá.

1

mail   print   facebook   twitter