Hľadaný výraz: 2Kr 25,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Z mesta vzal jedného komorníka, ktorý bol veliteľom bojovníkov, päť mužov z osobnej kráľovej služby, ktorí boli v meste, vojvodcovho pisára, ktorý odvádzal ľud krajiny, a šesťdesiat mužov z vidieckeho ľudu, ktorí boli v meste.

1

mail   print   facebook   twitter