Hľadaný výraz: 2Kr 25,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Výška každého stĺpa bola osemnásť lakťov. Na ňom bola kovová hlavica. Výška hlavice bola päť lakťov. Mriežkovanie a granátové jablká na hlavici dookola bolo všetko z kovu. Taký bol aj druhý stĺp s mriežkovaním.

1

mail   print   facebook   twitter