Hľadaný výraz: 2Kr 24,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Odviedol do zajatia celý Jeruzalem, všetky kniežatá a všetkých bojovníkov, desaťtisíc mužov, zajatcov, aj všetkých kováčov a zámočníkov. Neostal nik, iba chudobný vidiecky ľud.

1

mail   print   facebook   twitter