Hľadaný výraz: 2Kr 23,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Ašeru z Pánovho chrámu z Jeruzalema odstránil do údolia Kedronu, spálil ju v údolí Kedronu, rozmrvil ju na prach a prach z nej pohádzal na pohrebište pospolitého ľudu.

1

mail   print   facebook   twitter