Hľadaný výraz: 2Kr 23,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Potom kráľ rozkázal veľkňazovi Helkiášovi, druhému kňazovi a strážcom prahu, aby odstránili z Pánovho chrámu všetko náradie urobené pre Bála, Ašeru a celé nebeské vojsko. Spálili to za Jeruzalemom na kedronských poliach a popol dal zaniesť do Betelu.

1

mail   print   facebook   twitter