Hľadaný výraz: 2Kr 23,33, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
33 Faraón Nechao ho spútal v Reble, v krajine Ematu, aby nebol kráľom v Jeruzaleme; na krajinu však uvalil poplatok sto hrivien striebra a hrivnu zlata.

1

mail   print   facebook   twitter