Hľadaný výraz: 2Kr 23,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Ba aj oltár v Beteli, výšinu zriadenú Nabatovým synom Jeroboamom, ktorý zviedol na hriech Izrael; aj ten oltár a tú výšinu zboril a spálil, výšinu rozdrvil na prach a Ašeru zapálil.

1

mail   print   facebook   twitter