Hľadaný výraz: 2Kr 23,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Odstránil kone, ktoré dali júdski králi slnku pri vchode do Pánovho chrámu do izby komorníka Natanmeleka, ktorá bola vo Farvare, a vozy slnka spálil na ohni.

1

mail   print   facebook   twitter