Hľadaný výraz: 2Kr 22,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Joziáš mal osem rokov, keď začal kraľovať, a tridsaťjeden rokov kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Idida, dcéra Hadaiáša z Baskatu.

1

mail   print   facebook   twitter