Hľadaný výraz: 2Kr 20,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 V tom čase poslal babylonský kráľ Merodach Baladan, syn Baladana, písmo a dary Ezechiášovi. Dopočul sa totiž, že Ezechiáš bol chorý.

1

mail   print   facebook   twitter