Hľadaný výraz: 2Kr 19,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 A keď počul o etiópskom kráľovi Tarakovi správu: „Vytiahol proti tebe do boja,“ zasa poslal k Ezechiášovi poslov s odkazom:

1

mail   print   facebook   twitter