Hľadaný výraz: 2Kr 19,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Hľa, ja vložím doň ducha: počuje totiž zvesť, vráti sa do svojej krajiny a v jeho vlastnej krajine ho zrazím mečom.“

1

mail   print   facebook   twitter