Hľadaný výraz: 2Kr 19,36, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
36 Nato odtiahol a odišiel. A tak sa asýrsky kráľ Sennacherib vrátil a býval v Ninive.

1

mail   print   facebook   twitter