Hľadaný výraz: 2Kr 19,35, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
35 V tú noc vyšiel Pánov anjel a zabil v asýrskom tábore stoosemdesiatpäťtisíc. Keď ráno vstali, hľa, samé mŕtve telá!

1

mail   print   facebook   twitter