Hľadaný výraz: 2Kr 19,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 Pretože tvoje zúrenie proti mne a tvoja nadutosť dostali sa mi do uší, vtiahnem ti do nosa svoju obrúčku a svoju uzdu ti vložím do perí a zavediem ťa späť cestou, ktorou si prišiel.

1

mail   print   facebook   twitter