Hľadaný výraz: 2Kr 19,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 A ich obyvateľstvo bezmocné triaslo sa a hanbilo, ostalo sťa poľná tráva, sťa zeleň lúk, ako zelina na streche, spálenina nerozvinutá.

1

mail   print   facebook   twitter