Hľadaný výraz: 2Kr 19,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Toto je slovo, ktoré o ňom prehovoril Pán: Pohŕda tebou a vysmieva sa ti, panenská dcéra Siona, pokyvuje hlavou za tebou, dcéra Jeruzalema.

1

mail   print   facebook   twitter