Hľadaný výraz: 2Kr 19,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Azda bohovia národov zachránili tých, ktorých zničili moji otcovia: Gozan, Haran, Resef a synov Edenu, ktorí boli v Telasári?!

1

mail   print   facebook   twitter