Hľadaný výraz: 2Kr 19,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Veď si predsa počul, čo urobili asýrski králi všetkým krajinám, aby splnili na nich kliatbu. A ty by si mal byť zachránený?

1

mail   print   facebook   twitter