Hľadaný výraz: 2Kr 18,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Ak mi však poviete: »V Pána, svojho Boha, dúfame!« Nie je to ten, ktorého výšiny a oltáre dal Ezechiáš odstrániť a povedal Júdsku a Jeruzalemu: »Pred týmto oltárom v Jeruzaleme sa budete klaňať!«?

1

mail   print   facebook   twitter