Hľadaný výraz: 2Kr 18,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Ale asýrsky kráľ poslal z Lachisu tartana, rabsarisa a rabsakeho s mocným oddielom ku kráľovi Ezechiášovi do Jeruzalema. Išli hore a keď došli do Jeruzalema, zastali pri vodovode Horného rybníka, ktorý je na ceste poľa práčov,

1

mail   print   facebook   twitter