Hľadaný výraz: 2Kr 17,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Pritom Izraeliti zamýšľali proti Pánovi, svojmu Bohu, nepatričné veci a nastavali si výšin v každom meste, počnúc od strážnej veže až po opevnené mesto.

1

mail   print   facebook   twitter